flacon-plat-blanc-o24-100ml

Cruchons ronds Ø24 100 ml

!

Flacon plat blanc Ø24 100 ml avec bouchon "boule" blanc - pack de 10

Réf: COD 09 113

5-7 jours

Flacon plat blanc Ø24 100 ml avec bouchon pompe spray pour liquide - pack de 10

Réf: COD 09 118

5-7 jours

Flacon plat blanc Ø24 100 ml avec bouchon service blanc mat - pack de 10

Réf: COD 09 724

5-7 jours